Катедра "Икономика и управление на строителството"

Вечер на специалностите „Строителен бизнес и предприемачество“, „Строително предприемачество“, „Недвижими имоти и инвестиции“, „Бизнес икономика“ и „Управление на проекти“

На 5 декември 2017 г. в ресторант „Хоризонт“ се проведе Вечер на специалностите „Строителен бизне...