Такси

График на учебния процес за 2015/2016 г.
за студенти от образователно-квалификационна степен "магистър"
редовно обучение задочно обучение дистанционно обучение редовно и дистанционно обучение,
ДНДО и СПН, прием 2015/2016 г.