Textbooks and teaching materials 

Европейски фондове и проекти Спортна анимация Маркетингови комуникации Управление на конкурентноспособността и растежа
Европейски фондове и проекти Спортна анимация Маркетингови комуникации Управление на конкурентноспособността и растежа
Регурлиране на международния туристически бизнес Търговски марки и реклама на стоките Стоков контрол Стокознание Ръководство за лабораторни упражнения
Регурлиране на международния туристически бизнес Търговски марки
и реклама на стоките
Стоков контрол Стокознание
Ръководство за лабораторни упражнения
Мениджмънт в аграрния бизнес Интелигентни агенти и мултиагентни системи Философия Трудово и осигурително право
Мениджмънт в аграрния бизнес Интелигентни агенти и мултиагентни системи Философия Трудово и осигурително право
Технологии в хранителната индустрия Special Interest Tourism In Bulgaria Part Two Право в туризма Основи на земеделието и механизацията
Технологии в хранителната индустрия Special Interest Tourism In Bulgaria Part Two Право в туризма Основи на земеделието и механизацията
Осигурителни системи и фондове Математика и оптимизационни методи International Management Иновации в строителството
Осигурителни системи и фондове
Учебно помагало
Математика и оптимизационни методи International Management Иновации в строителството
A Short Course In Business English For Students Of Economics Управление на качеството Управление на дистрибуцията Технология на обслужването в хотела
A Short Course In
Business English
For Students Of Economics
Управление на качеството Управление на дистрибуцията Технология на обслужването в хотела
Политология Корпоративно ръководство част 2 Икономика на труда Изследване на операциите
Политология Корпоративно ръководство
Част втора
Икономика на труда
Ръководство
Изследване на операциите
Микробиология на стоките Урбанизационен икономикс
Микробиология на стоките Урбанизационен икономикс Въведение в програмирането
Ръководство за упражнения
Въведение в статистиката
Сборник от решени и нерешени задачи
Алгебра Счетоводство
Алгебра Счетоводство

Управление на човешките ресурси

Корпоративно управление
Business HighLights Технолигия на кулинарната продкция и хигиена на храненето
Deutsch für die tourismuswirtschaft
Teil 1
Deutsch für die tourismuswirtschaft
Teil 2
Business Highlights
A Coursebook in English
For Students of Economics – Level A2 – B1
Технолигия на кулинарната продкция и хигиена на храненето
Икономическа психология Пешеходен туризъм
Въведение в статистиката Управление на качеството
Учебно пособие
Икономическа психология Пешеходен туризъм
Стокознание на хранително-вкусовите стоки Ръководство ЛУ Част 3 Стокознание Управленско счетоводство Въведение в туризма
Стокознание на хранително-вкусовите стоки
Ръководство ЛУ Част трета
Стокознание Управленско счетоводство
Сборник от задачи и тестове
Въведение в туризма
География на туризма
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството География на туризма Комуникация и медийна манипулация Основи на управлението
Учебно помагало
Основи на правото
Задачи, казуси, тестове
Практическое пособие к учебнику Руский язык Индустриални технологии и технологични системи Управление на поземлените ресурси
Химия
Ръководство за лабораторни упражнения
Кариерно развитие Грижа за клиента Конфликтология и креативност в рекламата
Икономика на труда Предприемачество и МСП Спортна анимация Web технологии
Банкови сделки Tests De Français
langue vivante 2
Финансов мениджмънт в търговията Електронен бизнес
Част втора