Зали за свободен достъп

Зали за свободен достъп

Предстой обновяване на залите за свободен достъп. Тези, които желаят да ползват свободни компютри могат да се обръщат към кабинет H-204.