График на поправки за дипломиращи се студенти – 28, 29 и 30 май 2019 г.

Преподавател

Каб./Зала

Дата за изпит

Час

Проф. д-р В. СЪЛОВ

Гл. ас. д-р Р. НАЧЕВА

Н-205

28.05.2019

29.05.2019

30.05.2019

10:00

Проф. д-р А. ЕСКЕНАЗИ

58

28.05.2019

11:00

56

29.05.2019

08:00

56

30.05.2019

08:00

Доц. д-р С. ПАРУШЕВА

58

28.05.2019

29.05.2019

30.05.2019

16:00

Доц. д-р П. ПЕТРОВ

Н-214

28.05.2019

08:00

29.05.2019

14:00

30.05.2019

11:00

Доц. д-р С. СЪЛОВА

56

28.05.2019

09:00

58

29.05.2019

12:00

55

30.05.2019

08:00

Доц. д-р Т. АТАНАСОВА

55

28.05.2019

14:00

56

29.05.2019

14:00

55

30.05.2019

11:00

Доц. д-р Ю. ВАСИЛЕВ

55 и 53

28.05.2019

14:00

56 и 53

29.05.2019

55 и 53

30.05.2019

Гл. ас. д-р Л. ТОДОРАНОВА

58

28.05.2019

11:00

56

29.05.2019

08:00

56

30.05.2019

11:00

Гл. ас. д-р Я. АЛЕКСАНДРОВА

53

28.05.2019

29.05.2019

30.05.2019

10:00

Гл. ас. д-р И. КУЮМДЖИЕВ

58

28.05.2019

11:00

56

29.05.2019

08:00

56

30.05.2019

11:00