Студентска научна сесия - 2019 г.

Уважаеми студенти,

Ежегодно в Университета се провежда Студентска научна конференция, където студентите от различни специалности и равнища на обучение демонстрират своите умения и достижения в научната област, в която се обучават. Първият етап е по специалности, а вторият – в рамките на целия Университет.

Катедра „Маркетинг” организира своята ежегодната студентска научна сесия, която ще се проведе на:

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 24 АПРИЛ 2019

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ: 13:30 ЧАСА

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: зала 2-219

С жури в състав:

  1. доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева - председател
  2. гл. ас. д-р Свилен Иванов
  3. гл. ас. д-р Боряна Грънчарова
  4. ас. Пламена Паламарова – Секретар

В сесията на катедрата могат да участват всички студенти, обучаващи се в специалности, администрирани от катедрата.

Регламент