Дати за неположени изпити за учебната 2018/2019 г. на преподавателите от катедра „Маркетинг“

Дати за неположени изпити от предходни години на студенти, имащи разрешение за явяване през месец март и април  2019 г.

Проф. д-р Евгени Станимиров

на 21.03.2019 (четвъртък), каб. 203 от 09.00 часа.

на 09.04.2019 (вторник), каб. 203 от 09.00 часа.

Доц. д-р Бистра Василева

на 21.03.2019 (четвъртък), каб. 433 от 13.30 часа.

на 09.04.2019 (вторник), каб. 223 от 16.15 часа.

Доц. д-р Евгения Тонкова

на 20.03.2019 (сряда), каб. 317 от 11.00 часа.

на 04.04.2019 (четвъртък), каб. 317 от 13.30 часа.

Доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева

на 26.03.2019 (вторник)

на 09.04.2019 (вторник), каб.507 от 11.00 до 13.00 часа.

Х. Доц. д-р Елена Георгиева

На 12.04.2019 (петък), каб. 317, от 10.30 часа

Х. проф. дин Юлия Узунова

на 25.03.2019(понеделник), в каб. 106 от 11.00 часа.

на 22.04.2019(понеделник), в каб. 106 от 11.00 часа.

Гл. ас. д-р Боряна Грънчарова

на 19.03.2019(вторник), в зала 56 от 15.00 часа.

На 12.04.2019(петък), в зала 55 от 14.00 часа.

Гл. ас. д-р Свилен Иванов

на 25.03.2019(понеделник), в каб. 417 от 09.00 часа.

на 01.04.2019(понеделник), в каб. 417 от 09.00 часа.

Гл. ас. д-р Владимир Жечев

на 21.03.2019 (четвъртък), каб. 203 от 09.00 часа.

на 09.04.2019 (вторник), каб. 203 от 09.00 часа.

Гл. ас. д-р Ваня Кралева

на 21.03.2019 (четвъртък), каб. 403 от 11.00 часа.

на 11.04.2019 (четвъртък), каб. 403 от 11.00 часа.

Гл. ас. д-р Дарина Павлова – за защита на практическо обучение

на 19.03.2019 (вторник), каб. 408 от 10.00 часа.

на 02.04.2019 (вторник), каб. 408 от 10.00 часа.