Класиране по проект "Студентски стипендии - Фаза 1"

Класиране по проект "Студентски стипендии - Фаза 1"

Уважаеми студенти,

Класирането за стипендия по успех и стипендия за специални постижения по проект "Студентски стипендии – фаза 1", за летен семестър на учебната 2016/2017 година, е публикувано в интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/

В секцията "Статистика" можете да видите минималните балове, а след като влезете в профила си, можете да видите дали сте класирани.

Класираните студенти, които не са попълнили номер на банкова сметка, са длъжни да го попълнят, като влязат в профила си в създадения специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg в тридневен срок – до 8 Юни 2017 г. (четвъртък) 23:59 часа. След изтичането на този срок студентите, непосочили номер на банкова сметка (IBAN), губят право на стипендии независимо от причините за непосочването.

Сметката трябва да е в "СИБАНК" ЕАД и да е задължително на името на студента.