Кръгла маса "Качество и безопасност на потребителските стоки"

Уважаеми колеги,

Заповядайте на кръгла маса на тема "Качество и безопасност на потребителските стоки".

Кръглата маса се организира от Центъра за качество на стоките и потребителска защита към Научноизследователски институт при ИУ-Варна, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Комисията за защита на потребителите и със съдействието на Община Варна.

Участие в кръглата маса ще вземат представители на ДАМТН, КЗП, ЦКСПЗ, преподаватели от ВУЗ от страната и чужбина, представители на неправителствени организации, нотифицирани органи и бизнеса. 

Регистрацията на участниците е от 9:00 часа.

На 1.06.2017 г. от 9:30 часа

в ИУ-Варна, бул. "Княз Борис I" №77

зала 446