Заплащане на семестриална такса за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за студенти от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

Заплащане на семестриална такса за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за студенти от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

Уважаеми студенти,

Във връзка с предстоящото записване за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. ви уведомяваме, че считано от 9 май 2017 г. може да заплащате семестриалната такса за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. Заплащането на таксите за ОКС "бакалавър" приключва до 10 септември 2017 г., а за ОКС "магистър" до 30.09.2017 г.

Заверяването на студентските книжки и лични карти, както и издаването на уверения ще се извърши по график за всяка специалност, курс (2, 3 и 4) и група от 20.09.2017 г. (по график от сектор "Студенти") чрез груповите отговорници, за ОКС "бакалавър", а за ОКС "магистър" от 09 октомври 2017 г.

По-ранното заплащане на зимния семестър е наложително поради извършени промени в сроковете за подаване на данни към Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, на основание писмо с изх.№ 9104-11/26.01.2017 г. на МОН.

Информация за семестриалните такси е публикувана на страницата на ИУ-Варна с връзка → "Студенти", ОКС "бакалавър", за ОКС "магистър" с връзка → "Студенти", ОКС "магистър", "Такси"

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Фак. номер, ЕГН и Специалност