Заплащане на семестриална такса и срокове за записване за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за студенти от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" (прием 2016/2017)

Заплащане на семестриална такса и срокове за записване за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за студенти от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" (прием 2016/2017)

Във връзка с предстоящото записване за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. ви уведомяваме, че е необходимо да заплатите семестриалната такса към СИ Банк, за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" до 18.09.2017 г.

ОКС "бакалавър"

Заверяването на студентските книжки, лични карти, както и издаването на уверения ще се извърши по график за всяка специалност, курс и група от 25.09.2017 г. чрез груповите отговорници.

ОКС "магистър"

Заверяването на студентските книжки ще се извърши след 09.10.2017 г. по график:

  • За редовно обучение – 09.10 – 13.10.2017 г.
  • За задочно обучение – по време на очните занятия
  • За дистанционно обучение – по време на присъствените занятия

ВАЖНО:

Всички студенти, завършили други университети и колежи, които следва да запишат 6 курс и записали се с Академична справка, следва да носят при записване на семестъра копие на дипломата си за въвеждане на данни, необходими за регистъра на МОН.

По-ранното заплащане на зимния семестър е наложително поради извършени промени в сроковете за подаване на данни към Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, на основание писмо с изх.№ 9104-11/26.01.2017 г. на МОН.

Информация за семестриалните такси са публикувани в сайта на ИУ-Варна, меню "Студенти".

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр:
Икономически университет - Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Фак. номер, ЕГН и Специалност