ИЗПИТНИ СЕСИИ

Shedule

График за държавни изпити
през есенна (поправителна) сесия – м. септември 2017 г.