Класирани студенти за обучение по втора специалност за учебната 2016/2017 година

Номер по ред

Факултетен номер СИН номер Име, презиме, фамилия Среден успех

специалност: Счетоводство и контрол

1

103628

6157

Галина Ташкова Колева

5,76

специалност: Финанси

2

103675

4618

Павел Веселинов Пантелеев

5,29

специалност: Бизнес информационни системи

3

103349

3437

Теодор Янчев Йорданов

5,41