Архив на монографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев"

Оптимизиране на дейности и процеси в предприятия на морския транспорт
Електронната логистика
в условията на глобализация
Оптимизиране на дейности и процеси в предприятия на морския транспорт Зелени възможности и проблеми на обратната логистика Актуални правни аспекти на трудовите договори и свързани с тях правни институти Социално-икономически измерения на хотелиерското обслужване

Оптимизиране на дейности и процеси в предприятия на морския транспорт
Зелени възможности и проблеми на обратната логистика

 Актуални правни аспекти на трудовите договори и свързани с тях правни институти

Социално-икономически измерения на хотелиерското обслужване

Вътрешният одит в системата на финансовия контрол и управлението на риска Влияние на стратегията за устойчиво развитие на европейския съюз върху българския строителен сектор Приложение на таймшеър в хотелиерството на приморските области на България Социални предприятия и социални иновации

 Вътрешният одит в системата на финансовия контрол и управлението на риска

Влияние на стратегията
за устойчиво развитие на европейския съюз върху българския строителен сектор

Приложение на таймшеър в хотелиерството на приморските области на България

Социални предприятия
и социални иновации

Оптимизиране планирането на производствено-транспортни дейности на предприятието с относителни критерии Счетоводна обезценка на нетекущите активи Ценови аспекти на конкурентоспособността Стратегия за природосъобразен туризъм в природен парк "Странджа" 2014 - 2020 г.

Оптимизиране планирането
на производствено-транспортни дейности
на предприятието
с относителни критерии

Счетоводна обезценка
на нетекущите активи

Ценови аспекти на конкурентоспособността

Стратегия за природосъобразен туризъм
в природен парк
"Странджа"
2014 - 2020 г.
Скритото предприемачество Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства Специализация на износа в съвременните условия на международна търговия Производителност и ефективност на компютърните системи
Скритото предприемачество Развитие на търговията
в България - състояние, проблеми и предизвикателства
Специализация на износа
в съвременните условия на международна търговия
Производителност и ефективност на компютърните системи
Оптимално позициониране на закрепване на звена в логистични системи Сертифициране на качеството на семейното хотелиерство Малките и средните предприятия в туризма на българското Черноморие Интегриран подход за диверсификация на икономиката на селските райони във Варненска област
Оптимално позициониране на закрепване на звена
в логистични системи
Сертифициране на качеството на семейното хотелиерство Малките и средните предприятия в туризма на българското Черноморие Интегриран подход
за диверсификация на икономиката на селските райони във Варненска област
Съвременни търговски  формати на пазара на стоки в Република България Транспортът като ключова функция в логистиката Юридическа отговорност и контрол за спазване на трудовото и осигурително законодателство Оптимизиране на производствено-стопанската дейност на предприятието
Съвременни търговски  формати на пазара
на стоки в Република България
Транспортът като ключова функция в логистиката Юридическа отговорност и контрол за спазване
на трудовото и
осигурително законодателство
Оптимизиране на производствено-стопанската дейност на предприятието
Изследване на бизнес интелигентни системи за малки и средни предприятия Управление на съвременни ИТ проекти в бизнеса Сдружение на собствениците в системата на управление на етажната собственост Приложение на географските информационни системи за решаване на задачи в икономиката
Изследване на бизнес интелигентни системи
за малки и средни предприятия
Управление на съвременни ИТ проекти
в бизнеса
Сдружение на собствениците
в системата на управление на етажната собственост
Приложение на географските информационни системи
за решаване на задачи
в икономиката
Виртуални системи Стратегически аспекти на  лечебните заведения в Община Варна в конкурентна среда Предприемаческа и фирмена култура с прехода към пазарно стопанство Маркетингово лидерство,метрика, бенчпрактики
Виртуални системи  Стратегически аспекти
на лечебните заведения
в Община Варна в конкурентна среда
Предприемаческа и фирмена култура с прехода към пазарно стопанство Маркетингово лидерство,метрика, бенчпрактики
Управление на фирмената култура Управление на етажната собственост в България  в условията на евроинтеграция Регионална политика на България в контекста на фактическото членство в Европейския съюз Социално-психологически измерения на потребителското поведение
Управление на фирмената култура Управление на етажната собственост в България
в условията на евроинтеграция
Регионална политика
на България в контекста
на фактическото членство
в Европейския съюз
Социално-психологически измерения на потребителското поведение
Корпоративните субекти Потребление и икономическа активност на България по пътя към Европейския съюз Недвижимата собственост в България в условията на евроинтеграция Социални измерения на Европейското пазарно развитие
Корпоративните субекти Потребление и икономическа активност
на България по пътя към Европейския съюз
Недвижимата собственост в България в условията на евроинтеграция Социални измерения на Европейското пазарно развитие
Маркетингова интерактивност в Европейското пазарно пространство Препозициониране на турстическа дестинация България Преки чуждестранни инвестиции в регион Варна Банково кредитиране на аграрния бизнес - рискове и алтернативи
Маркетингова интерактивност в Европейското пазарно пространство Препозициониране на турстическа дестинация България Преките чуждестранни инвестиции в регион Варна Банково кредитиране на аграрния бизнес - рискове
и алтернативи