Обявени конкурси

Обявени конкурси

Икономически университет – Варна
на основание Решение на Министерски съвет № 341/21.05.2018 г. и решения на съответните факултети

П Р Е О Б Я В Я В А

конкурс за прием на докторанти (обявен в Държавен вестник бр. 18/01.03.2019 г.)
за учебната 2018/2019 г. по следните докторски програми:

Област на висшето образование

Професионално направление

Докторска програма

Държавна поръчка

Редовно

Задочно

1.

3. Социални, стопански и правни науки

3.7. Администрация и управление

Социално управление

1

2.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

1

3.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Финанси

1

1

4.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Статистика и демография

1

5.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

2

6.

4.Природни науки, математика и информатика

4.6. Информатика и компютърни науки

Информатика

1

7.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

1

8.

3. Социални, стопански и правни науки

3.9. Туризъм

Икономика и управление (туризъм)

1

9.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

1

10.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Стокознание

1

11.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Маркетинг

3

12.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

2

13.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Икономика и управление (търговия)

1

14.

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

2

ОБЩО:

19

1

Срок за подаване на документи в отдел НИДД – 2 месеца от публикуване в Държавен вестник. (Конкурсът е обявен в ДВ бр. 18 / 01.03.2019 г.)

За документи и информация виж тук.


За контакти:
Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура"
Кабинет 503
Тел. 052 830813
Email: doktoranti@ue-varna.bg ; nidd@ue-varna.bg