Сборници от научни конференции

Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката

Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката
Сборник с доклади от Национална научна кръгла маса, 2016
Студентска научна конференция Глобализация на икономиката и новата парадигма на развитието Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения

Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения

Студентска научна конференция
Сборник с доклади

Глобализация на икономиката и новата парадигма на развитието
Пленарен доклад от международна научна конференция
 

Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция, 2015
Том 4
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция, 2015
Том 3
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция, 2015
Том 2
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция, 2015
Том 1
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция, 2012
Том 4
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция, 2012
Том 3
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката Строително предприемачество и недвижима собственост Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция, 2012
Том 2
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция, 2012
Том 1
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 27-ма научна конференция с международно участие, ноември 2012 г.
Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето
Сборник с доклади от международна научна конференция, ноември 2012 г.