Отчет за дейността на университетската библиотека през 2016 година

Отчет за дейността на Библиотеката през 2016 г.