Стопански факултет

Специалност Строителен бизнес и предприемачество, ОКС "бакалавър"

катедра "Икономика и управление на строителството"

Специалност Недвижими имоти и инвестиции, ОКС "бакалавър"

катедра "Икономика и управление на строителството"

Специалност Бизнес икономика, ОКС "бакалавър"

катедра "Икономика и управление на строителството"

Специалност Икономика и търговия, ОКС "бакалавър"

катедра "Икономика и управление на търговията"

Специалност Индустриален бизнес и предприемачество, ОКС "бакалавър"

катедра "Индустриален бизнес"

Специалност Логистика, ОКС "бакалавър"

катедра "Индустриален бизнес"

Специалност Аграрен бизнес, ОКС "бакалавър"

катедра "Аграрна икономика"

Специалност Екоикономика, ОКС "бакалавър"

катедра "Аграрна икономика"

Специалност Бизнес икономика (с преподаване на английски език), ОКС "бакалавър"

катедра "Икономика и управление на строителството"

Специалност Стокознание и митническа дейност, ОКС "бакалавър"

катедра "Стокознание"

Специалност Строително предприемачество, ОКС "магистър"

катедра "Икономика и управление на строителството"

Специалност Недвижими имоти и инвестиции, ОКС "магистър"

катедра "Икономика и управление на строителството"

Специалност Бизнес икономика, ОКС "магистър"

катедра "Икономика и управление на строителството"

Специалност Корпоративен бизнес и управление, ОКС "магистър"

катедра "Индустриален бизнес"

Специалност Логистичен мениджмънт, ОКС "магистър"

катедра "Индустриален бизнес"

Специалност Глобален търговски бизнес, ОКС "магистър"

катедра "Икономика и управление на търговията"

Специалност Качество и експертиза на стоките, ОКС "магистър"

катедра "Стокознание"

Специалност Аграрен бизнес, ОКС "магистър"

катедра "Аграрна икономика"