Специалности

Предлагани магистърски специалности за учебната 2016/2017 година
по области на висшето образование, професионални направления и форми на обучение

Област на висшето образование

Професионално направление

Магистърска специалност

Форма на обучение

Редовна

Задочна

Дистанционна

Социални, стопански и правни науки

Икономика

Счетоводство и контрол

Специалност

Специалност

Публични финанси

Специалност

Специалност

Банков мениджмънт

Специалност

Специалност

Корпоративни финанси

Специалност

Специалност

Финанси и иновации

Специалност

Корпоративен бизнес и управление

Специалност

Специалност

Логистичен мениджмънт

Специалност

Глобален търговски бизнес

Специалност

Строително предприемачество

Специалност

Недвижими имоти и инвестиции

Специалност

Бизнес икономика

Специалност

Аграрен бизнес

Специалност

Качество и експертиза на стоките

Специалност

Управление на продажбите и мърчандайзинг

Специалност

Реклама и медийни комуникации

Специалност

International Business and Management (на англ. език)[1]

Специалност

Международен бизнес

Специалност

Бизнес информационни системи

Специалност

Администрация
и управление

Мениджмънт

Специалност

Мениджмънт на човешките ресурси

Специалност

Публична администрация

Специалност

Туризъм

Международен туристически бизнес

Специалност

Специалност

Природни науки, математика и информатика

Информатика и компютърни науки

Информатика

Специалност

 

[1] Магистърска специалност "International Business and Management" се провежда в редовно модулно обучение (съвместно с Nottingham Trent University - Великобритания)