Връзки с практиката

Факултет „Информатика“ работи активно със следните фирми:

Клъстер по Информационни и комуникационни технологии- Варна, по-конкретно:

 • МИКРОАКАУНТ ООД;
 • ТЕМПУС 2000 ООД;
 • ТРИАДА СОФТ ООД;
 • ШОПМЕТРИКС ЕВРОПА ООД;
 • ВИЗИКОМП ООД;
 • БИЗНЕС АГЕНЦИЯ ВАРНА;
 • ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ЕАД-КЛОН ВАРНА И ДР.

Други фирми:

 • RCC SOLUTIONS LIMITED (Ар Си Си Солюшънс ЕООД)
 • WEBVENTURE LTD.
 • FLAT ROCK TECHNOLOGY
 • ЕНТЕГРА ООД
 • 411 МАРКЕТИНГ