Партньори

Партньори на факултет „Информатика“ са:

  • Институт по математика и информатика към БАН
  • УНСС, факултет „Приложна информатика и статистика“;
  • СА „Д.А.Ценов” – Свищов, факултет „Мениджмънт и маркетинг“;
  • СУ „Климент Охридски”, факултет „Математика и информатика“;
  • Hochschule Wismar-University of Technology, Business and Design, Germany
  • University Matej Bel, Slovakia
  • Portsmouth University, UK
  • ТБ на НСИ