ДОЦ.Д-Р ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА


Поща violeta_dimitrova@ue-varna.bg
Кабинет 307
Консултации Кабинет: 307, Четвъртък, 08:15-10:15
Приемно време сряда 11:00 до 13:00
Автобиография (CV) CV_V.Dimitrova_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
СПЕЦСЕМИНАР Курс 4 Редовно обучение Специалност БИЗН.ИК
БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ Курс 3 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Курс 3 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
КОНК. И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Курс 3 Редовно обучение Специалност БИЗН.ИК