ДОЦ.Д-Р ИЛКО ТОДОРОВ


Поща itodorov@ue-varna.bg

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
У-НИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Курс 3 Редовно обучение Специалност ИТ
МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Курс 2 Редовно обучение Специалност МАРКЕТ.