гл.ас.д-р Ваня Кралева


Поща vanya.kraleva@ue-varna.bg
Кабинет 403
Консултации Кабинет: 403, Сряда, 11:00-13:00
Консултации Кабинет: 403, Петък, 14:00-16:00
Автобиография (CV) CV_Ваня Кралева_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Международен маркетинг Курс 4 Редовно обучение Специалност МАРКЕТ.
Междунар. маркетинг.мениджмънт Курс 4 Редовно обучение Специалност МБ-А.ЕЗ